jaajimalle

సన్న జాజి పువ్వా

సన్న జాజి పువ్వా
మ్రొగుతున్న మువ్వా
గుండెలోను నువ్వా
వెన్నెల వేళల రావా

అడుగడుగున జతగా నడిచే తీయని నేస్తమా
ప్రతి పదమున పల్లవి పాడే కమ్మని రాగమా
మధి నమ్మని వెల్లువై విరిసిన తీయని స్వప్నమా
అరవిరిసిన ఆశలు చేసిన వేడుక రూపమా

సన్న జాజి పువ్వా
మ్రొగుతున్న మువ్వా
గుండెలోను నువ్వా
వెన్నెల వేళల రావా

పగలెరుగని వెలుగులు చూపే మంజుల కిరణమా
రేయెరుగని హాయిని చేర్చే వెన్నెల వర్షమా
వయసెరుగని వలపుల వేడిని రేపిన సాగరమా
కలతెరుగని కన్నుల కొంటెతనమా నా ప్రేమా

సన్న జాజి పువ్వా
మ్రొగుతున్న మువ్వా
గుండెలోను నువ్వా
వెన్నెల వేళల రావా