korukunnadi

ఒడ్డే ఎరగని

ఒడ్డే ఎరగని నావై ఉన్నా ఇన్నాల్లుగా
కమ్మని కలల తీరమై చేరవు నేడే ఇలా
పైవాడికి నా పై కరుణే ఏమొ
మనసే నమ్మని ఇంతటి వెన్నెల
ఒక్క సారిగా నా పై కురిపించాడిలా
తలరాతని మార్చాడో ఏమో
ఎదురీతిక చాలనుకున్నాడో ఏమో
నా జతగా నిన్నే చేర్చాడిలా

వొంటరి గానే ఉంటాననుకున్నా
తుంటరి ఆశలు తగదనుకున్నా
కాలం దారి నా దారి ఎప్పుడూ వేరనుకున్నా
అందరిలాగ అదృష్టం లేదనుకున్నా
ఈనాడేమో
నీ తీరుగ
అందరిని నే దాటేసానే
వెన్నెలలొనే విహరించానే
కమ్మని కలలా జీవిస్తున్నానే
ఆనందాలలో దోలలాడుతున్నానే

ఒడ్డే ఎరగని నావై ఉన్నా ఇన్నాల్లుగా
కమ్మని కలల తీరమై చేరవు నేడే ఇలా
పైవాడికి నా పై కరుణే ఏమొ
మనసే నమ్మని ఇంతటి వెన్నెల
ఒక్క సారిగా నా పై కురిపించాడిలా
తలరాతని మార్చాడో ఏమో
ఎదురీతిక చాలనుకున్నాడో ఏమో
నా జతగా నిన్నే చేర్చాడిలా